به برکت انقلاب اسلامی و تفکر حضرت امام (ره) و مجاهدت های شهدا و رزمندگان بنده ۳۷ سال خاطرات خود را به صورت روز شمار ثبت کرده ام که از ۱۷ بهمن ماه سال ۶۰ تا همین شب گذشته خاطرات خود را در قالب عملیات…
8 نفر