نام
ابراهیم
نام خانوادگی
آخانی
نام پدر
محمد
شماره شناسنامه
شماره ملی
سن
سال
محل تولد
اراک
تاریخ تولد
محل دفن
تاریخ شهادت
محل شهادت
خرمشهر
تاهل
تعداد فرزند
شغل
تحصیلات
جنسیت
مرد
دین و مذهب
نیرو
یگان
یگان های ارتش
عملیات
رده
نوع شهادت
تاریخ تدفین
قشر
نوع عضویت
ناحیه بسیج
مسئولیت
بازدید
فایل صوتی
فایل صوتی آپلود نشده است.
فایل ویدیو
فایل ویدئویی آپلود نشده است.