عکس

آیت الله کریم پور

نام : آیت الله
نام خانوادگی : کریم پور
نام پدر : حجت الله
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : میرجاوه - زاهدان
عکس

سعید هندودری

نام : سعید
نام خانوادگی : هندودری
نام پدر : قدرت الله
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه خوزستان - شوش
عکس

رمضانعلی عیسی آبادی بزچلویی

نام : رمضانعلی
نام خانوادگی : عیسی آبادی بزچلویی
نام پدر : محمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : مهران
سید جمال میرطیبی

سید جمال میرطیبی

نام : سید جمال
نام خانوادگی : میرطیبی
نام پدر : سید حسین
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : اراک
عکس

سید اکبر موسوی نیک

نام : سید اکبر
نام خانوادگی : موسوی نیک
نام پدر : سید حمزه
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه حاج عمران - اربیل
عکس

سید احمد حسینی

نام : سید احمد
نام خانوادگی : حسینی
نام پدر : سید جلال
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : خرمشهر
عکس

محمد قاسمی

نام : محمد
نام خانوادگی : قاسمی
نام پدر : عباس
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : شهرک دوعیجی - شلمچه عراق
عکس

غلامعلی قادری

نام : غلامعلی
نام خانوادگی : قادری
نام پدر : هادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره جنوبی مجنون - عراق
عکس

سیف الله غضنفری

نام : سیف الله
نام خانوادگی : غضنفری
نام پدر : خلیل
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : ارتفاعات قلاویزان - مهران
عکس

محمود روشن

نام : محمود
نام خانوادگی : روشن
نام پدر : عزیزعلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : فاو
عکس

غلامرضا مرادی

نام : غلامرضا
نام خانوادگی : مرادی
نام پدر : رضا
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه عین خوش
عکس

صحبت الله ضیایی

نام : صحبت الله
نام خانوادگی : ضیایی
نام پدر : علی اصغر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه سومار