زمان: پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت: ۱۴ بعداظهر  مکان: مسجد باب‌الحوائج ‌ روستای دهچال
14 نفر