رفتن به محتوای اصلی
تست محصولات فرهنگی تست محصولات فرهنگی تست محصولات فرهنگی
14 نفر
این راست نیست که هرچه عاشق‌ تر باشی بهتر درک می‌کنی. همه‌ی آنچه عشق و عاشقی از من می‌ خواهد فقط درکِ این حکمت است: دیگری نشناختنی است؛ ماتیِ او پرده‌ی ابهامی به روی یک راز نیست، بل گواهی است که در آن…
13 نفر