رفتن به محتوای اصلی
رزمندگان اعزامی به منطقه غرب عملیات پاکسازی جاده بانه – سردشت گروه برادر فتح الله جعفری مرداد 1359 فرمانده گروه: برادر فتح ‎الله جعفری منطقه مأموریت: کردستان ؛ جاده بانه ـ سردشت مدت مأموریت: 3 ماه…
1,237 نفر
گروه رزمندگان اعزامی به منطقه غرب عملیات روح اللّه خمینی کبیر( آزادسازی ارتفاعات شمشی) گروه برادر  مصیّب میرسجّادی (داشخانه) خرداد  1360 فرمانده گروه : برادرسیدمصیّب میرسجّادی (داشخانه)…
320 نفر
رزمندگان اعزامی به منطقه  غرب  شهرستان پاوه  گروه برادر غلامعباس جمالیان اسفند  1358 فرمانده گروه: برادر غلامعباس جمالیان منطقه مأموریت: شهرستان پاوه مدت مأموریت: 43 روز عضویت…
77 نفر
رزمندگان اعزامی به منطقه  غرب  عملیات پاکسازی شهرستان پاوه   از گروهک های ضد انقلاب  گروه برادر  رحیم اسدی آذر  1358 فرمانده گروه : مرحوم رحیم اسدی منطقه مأموریت: غرب…
174 نفر
رزمندگان اعزامی به منطقه جنوب عملیات های فارسیات اهواز و   ذوالفقاری آبادان  گروه برادر غلامعباس جمالیان مهر 1359  فرمانده گروه : حاج غلامعباس جمالیان منطقه مأموریت : جنوب – فارسیات…
280 نفر
رزمندگان اعزامی به منطقه غرب عملیات  نودشه گروه برادر سیاوش امیری بهمن 1359 فرمانده گروه : شهید سیاوش امیری منطقه مأموریت : غرب کشور - شهرستانهای پاوه و نوسود مدت مأموریت : 2 ماه عضویت افراد…
210 نفر
عملیات  ام الحسنین سلام اللّه علیها گروه شهید فضل اللّه سرلک دی  1360  فرمانده گروه : شهید فضل الله سرلک منطقه مأموریت : جبهه جنوب – منطقه حمیدیه - طراح مدت مأموریت : 3 ماه عضویت…
219 نفر
گروه رزمندگان اعزامی به منطقه جنوب، عملیات طریق القدس گروه برادر کریم آنجفی آبان  1360 فرمانده گروه : برادر کریم آنجفی منطقه مأموریت : جنوب کشور – منطقه بستان مدت مأموریت : 2 ماه و 11…
333 نفر