رزمندگان اعزامی به منطقه غرب عملیات پاکسازی جاده بانه – سردشت گروه برادر فتح الله جعفری مرداد 1359 فرمانده گروه: برادر فتح ‎الله جعفری منطقه مأموریت: کردستان ؛ جاده بانه ـ سردشت مدت مأموریت: 3 ماه…
33 نفر
گروه رزمندگان اعزامی به منطقه غرب عملیات روح اللّه خمینی کبیر ( آزادسازی ارتفاعات شمشی) گروه برادر مصیّب میرسجّادی (داشخانه) خرداد 1360 فرمانده گروه : برادرسیدمصیّب میرسجّادی (داشخانه) منطقه…
11 نفر
رزمندگان اعزامی به منطقه غرب شهرستان پاوه گروه برادر غلامعباس جمالیان اسفند 1358 فرمانده گروه: برادر غلامعباس جمالیان منطقه مأموریت: شهرستان پاوه مدت مأموریت: 43 روز عضویت افراد اعزامی: پاسدارو…
6 نفر
رزمندگان اعزامی به منطقه غرب عملیات پاکسازی شهرستان پاوه از گروهک های ضد انقلاب گروه برادر رحیم اسدی آذر 1358 فرمانده گروه : مرحوم رحیم اسدی منطقه مأموریت: غرب کشور – شهرستان پاوه مدت مأموریت…
8 نفر
رزمندگان اعزامی به منطقه جنوب عملیات های فارسیات اهواز و ذوالفقاری آبادان گروه برادر غلامعباس جمالیان مهر 1359 فرمانده گروه : حاج غلامعباس جمالیان منطقه مأموریت : جنوب – فارسیات اهواز و ذوالفقاری…
7 نفر
رزمندگان اعزامی به منطقه غرب عملیات نودشه گروه برادر سیاوش امیری بهمن 1359 فرمانده گروه : شهید سیاوش امیری منطقه مأموریت : غرب کشور - شهرستانهای پاوه و نوسود مدت مأموریت : 2 ماه عضویت افراد : پاسدار…
5 نفر
عملیات ام الحسنین سلام اللّه علیها گروه شهید فضل اللّه سرلک دی 1360 فرمانده گروه : شهید فضل الله سرلک منطقه مأموریت : جبهه جنوب – منطقه حمیدیه - طراح مدت مأموریت : 3 ماه عضویت افراد اعزامی :…
6 نفر
گروه رزمندگان اعزامی به منطقه جنوب عملیات طریق القدس گروه برادر کریم آنجفی آبان 1360 فرمانده گروه : برادر کریم آنجفی منطقه مأموریت : جنوب کشور – منطقه بستان مدت مأموریت : 2 ماه و 11 روز عضویت…
13 نفر