پرستوی آذرین

Submitted by emad shohud on 24 شهریور 1400
کتاب «پرستوی آذرین» به زندگی تکاور شهید حمید آسنجرانی پرداخته است و برای نگارش این کتاب با 30 نفر از همرزمان شهید آسنجرانی و خانواده شهید مصاحبه گرفته شده است.