رفتن به محتوای اصلی

خاطرات شفاهی مادر شهید «احمد غیاث آبادی فراهانی»؛

Submitted by emad shohud on 24 بهمن 1400

من می‌دانستم او شهید خواهد شد.

 مادر شهید «احمد غیاث آبادی فراهانی» از دلتنگی های خود در شب های آخری که فرزندش خود را عاشقانه و عارفانه مهیای شهادت می کند می گوید: «می دانستم احمد شهید می شود. شبی احمد را در نمازش دیدم که اشک می ریخت. من مانده بودم خدایا این از تو چه می خواهد. چشمانش را از من پنهان می کرد. شب از خواب بیدار شدم دیدم مفاتیح در دست نشسته و با خدای خود خلوت کرده است ...»