رفتن به محتوای اصلی
محمود هزارخانی

محمود هزارخانی

نام : محمود
نام خانوادگی : هزارخانی
نام پدر : محمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : زندان - عراق
محسن قربانعلی

محسن قربانعلی

نام : محسن
نام خانوادگی : قربانعلی
نام پدر : غلامعلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : غرب پاسگاه زید - عراق
محمد معین نعمتی

محمد معین نعمتی

نام : محمد
نام خانوادگی : معین نعمتی
نام پدر : مسلم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : شرق رودخانه دجله
حسین سلیمی

حسین سلیمی

نام : حسین
نام خانوادگی : سلیمی
نام پدر : ابوالفضل
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : ارتفاعات قلاویزان - مهران
محمدطاهر لطفی

محمدطاهر لطفی

نام : محمدطاهر
نام خانوادگی : لطفی
نام پدر : موسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : غرب پاسگاه زید - عراق
محمدمهدی حاج محمدی

محمدمهدی حاج محمدی

نام : محمدمهدی
نام خانوادگی : حاج محمدی
نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : پاسگاه زید
علی اکبر حاتم آبادی فراهانی

علی اکبر حاتم آبادی فراهانی

نام : علی اکبر
نام خانوادگی : حاتم آبادی فراهانی
نام پدر : محمدتقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : پاسگاه زید - عراق
مالک بیابانی

مالک بیابانی

نام : مالک
نام خانوادگی : بیابانی
نام پدر : محمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : مهران
اهلعلی فتحی

اهلعلی فتحی

نام : اهلعلی
نام خانوادگی : فتحی
نام پدر : حکمت الله
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : غرب پاسگاه زید - عراق
جواد مشایخی مشهدالکوبه

جواد مشایخی مشهدالکوبه

نام : جواد
نام خانوادگی : مشایخی مشهدالکوبه
نام پدر : محمدحسین
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه حاج عمران
ابوالفضل بنی اسدی

ابوالفضل بنی اسدی

نام : ابوالفضل
نام خانوادگی : بنی اسدی
نام پدر : اکبر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه شلمچه
ابوالحسن مرادی هزارآبادی

ابوالحسن مرادی هزارآبادی

نام : ابوالحسن
نام خانوادگی : مرادی هزارآبادی
نام پدر : رضا
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : ایستگاه حسینیه - خرمشهر