رفتن به محتوای اصلی
ذبیح الله کریمی

ذبیح الله کریمی

نام : ذبیح الله
نام خانوادگی : کریمی
نام پدر : فرج الله
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه سقز
بهرام قره شیخ لو

بهرام قره شیخ لو

نام : بهرام
نام خانوادگی : قره شیخ لو
نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره مجنون
خلیل الله واشقانی فراهانی

خلیل الله واشقانی فراهانی

نام : خلیل الله
نام خانوادگی : واشقانی فراهانی
نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : ارتفاعات الله‌اکبر - سوسنگرد
عکس

محمدنبی حسنی

نام : محمدنبی
نام خانوادگی : حسنی
نام پدر : حبیب
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : تپه‌های الله اکبر - غرب سوسنگرد
محمدقربان حرآبادی

محمدقربان حرآبادی

نام : محمدقربان
نام خانوادگی : حرآبادی
نام پدر : ابوالقاسم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : اندیمشک
محمود حاج جعفری

محمود حاج جعفری

نام : محمود
نام خانوادگی : حاج جعفری
نام پدر : محمدحسن
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : تپه‌های الله اکبر - غرب سوسنگرد
قربانعلی طهرانی

قربانعلی طهرانی

نام : قربانعلی
نام خانوادگی : طهرانی
نام پدر : علیرضا
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : گردو کلان - بانه
سید حسین رضازاده یزدی

سید حسین رضازاده یزدی

نام : سید حسین
نام خانوادگی : رضازاده یزدی
نام پدر : سید ابراهیم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره مجنون
سید هادی صالحی

سید هادی صالحی

نام : سید هادی
نام خانوادگی : صالحی
نام پدر : سید مهدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : سومار
علی سرمدی

علی سرمدی

نام : علی
نام خانوادگی : سرمدی
نام پدر : علی احمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : کانال پرورش ماهی - شلمچه عراق
بهروز ربیعی

بهروز ربیعی

نام : بهروز
نام خانوادگی : ربیعی
نام پدر : غلامعباس
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره مجنون
علی اکبر جمهوری

علی اکبر جمهوری

نام : علی اکبر
نام خانوادگی : جمهوری
نام پدر : خلیل
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : جزیره مجنون