رفتن به محتوای اصلی
شعبان کامکار

شعبان کامکار

نام : شعبان
نام خانوادگی : کامکار
نام پدر : ابوالقاسم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه بستان
مجتبی قنبری

مجتبی قنبری

نام : مجتبی
نام خانوادگی : قنبری
نام پدر : بیاتعلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه فکه
مرتضی محمدی

مرتضی محمدی

نام : مرتضی
نام خانوادگی : محمدی
نام پدر : علیمراد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : بستان
داود فلاح گرایلو

داود فلاح گرایلو

نام : داود
نام خانوادگی : فلاح گرایلو
نام پدر : محمد
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : نهرعنبر - موسیان
عباس نظامی

عباس نظامی

نام : عباس
نام خانوادگی : نظامی
نام پدر : علی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه بستان
عبدالله سوسن آبادی

عبدالله سوسن آبادی

نام : عبدالله
نام خانوادگی : سوسن آبادی
نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : ارتفاعات دالاهو - سرپل ذهاب
 محمدعلی حاج محمدحسینی

محمدعلی حاج محمدحسینی

نام : محمدعلی
نام خانوادگی : حاج محمدحسینی
نام پدر : رحیم
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : آبادان
مجتبی مشایخی پور

مجتبی مشایخی پور

نام : مجتبی
نام خانوادگی : مشایخی پور
نام پدر : علی اصغر
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : منطقه بستان
ولی الله امینی

ولی الله امینی

نام : ولی الله
نام خانوادگی : امینی
نام پدر : نقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : شلمچه
عزت الله احمدی

عزت الله احمدی

نام : عزت الله
نام خانوادگی : احمدی
نام پدر : صحبت الله
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : مریوان
نجف خانی

نجف خانی

نام : نجف
نام خانوادگی : خانی
نام پدر : خانعلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
تاریخ شهادت :
محل شهادت : اهواز