رفتن به محتوای اصلی
به نامش و به یاریش ... عنوان داستان:مادری نویسنده: کیمیا هاشمی با تاسی از داستان زندگی خانم معصومه میرزاآقایی مادر شهیدان ولی الله و قدرت الله زین العابدینی لحظاتی است با نگاهم دنبالشان میکنم،…
50 نفر
به نامش و به یاریش.. عنوان داستان: روزهای رزم نویسنده: کیمیا هاشمی با تاسی از داستان زندگی بانوی ایثارگر مژگان مجیدی همسرجانباز شهید عباس نجفی حجم تاریکی و سکوت مرا در دنیای رنگارنگ نوجوانی ام…
25 نفر